ban khởi tạo

KỶ LỤC GIA THẾ GIỚI
NGUYỄN PHÙNG PHONG
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂM TRÍ LỰC

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÂM TRÍ LỰC

kỷ lục gia thế giới
TRẦN QUỐC PHÚC
CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÁO VÀNG TOÀN CẦU

CHỦ TỊCH TẬP ĐOÀN TÁO VÀNG TOÀN CẦU

KỶ LỤC GIA VIỆT NAM
NGUYỄN MINH KHÔI
PHÓ CHỦ TỊCH PHỤ TRÁCH PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM THIÊN CẦU


ÔNG phan văn thìn thọ
KIẾN TRÚC SƯ TRƯỞNG

Giới thiệu …


ÔNG NGUYỄN THANH HIỀN

Giới thiệu …

LUẬT SƯ
NGUYỄN TRI THẮNG

Giới thiệu …


ÔNG TRỊNH MINH NGỌC
KIẾN TRÚC SƯ

Giới thiệu …


ÔNG LÊ ĐẠI LỘC
TỔNG THƯ KÝ HỆ THIÊN CẦU KỶ LỤC

Giới thiệu …


mr. NGUYỄN PHÙNG PHONG
kỷ lục gia thế giới

Giới thiệu …


mr. trần quốc phúc
kỷ lục gia thế giới

Giới thiệu …


mr. NGUYỄN PHÙNG PHONG
kỷ lục gia thế giới

Giới thiệu …


mr. trần quốc phúc
kỷ lục gia thế giới

Giới thiệu …


mr. nguyễn minh khôi
kỷ lục gia

Giới thiệu …


mr. phan văn thìn thọ
kiến trúc sư

Giới thiệu …


mr. nguyễn thanh hiền
Mr

Giới thiệu …


mr. nguyễn tri thắng
luật sư

Giới thiệu …


mr. lê đại lộc
mr

Giới thiệu …


mr. trịnh minh ngọc
mr

Giới thiệu …